Betalningsvillkor MBF84

Anmälan till MBF84 är förpliktigande och kommer att debiteras i enlighet med aktuella betalningsvillkor.

Åtagandet att betala deltagaravgiften gäller vid anmälan till detta program, och betalningsansvar kvarstår tills fakturan är helt betald.

En faktura för deltagaravgiften kommer att skickas inom några dagar efter att anmälan har mottagits av oss.
Fakturan kommer att skickas till den e-postadress du angivit vid anmälan.

Om så önskas kan deltagaravgiften delas upp i tre betalningar
(en per månad med en betalningsperiod på 10 dagar).
En fakturaavgift på 50 kr per faktura tillkommer vid delbetalning.
Vid utebliven betalning skickas påminnelse om betalning.

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler informerar vi härmed om att ångerrätten inte är tillämplig.
Säljaren (Master Training) meddelar att ångerrätten inte gäller för ditt köp. Fritidsaktiviteter som genomförs på en särskild dag eller under en bestämd tidsperiod är inte berättigade till ångerrätt och genererar ingen återbetalning av deltagaravgiften.

Min Bästa Form 15 500:- inklusive moms*

Moms 25%

Master Training AB | Nybrogatan 57 B 114 40 Stockholm | 08 611 80 60