Master Challenge

Mobility & Balance

Mobility & Balance är uppdelat i 3 block om 4 veckor var med extra fokus på balans, rörlighet och explosiv styrka. Få tillgång till ett komplett träningsupplägg direkt i MT-appen där du enkelt kan logga din träning.

Mobility & Balance inkluderar 6 gruppträningsklipp för gemensam träning, 3 inbodymätningar för att enkelt kunna se dina resultat, funktionstester för balans, rörlighet, styrka och kondition vid start och avslut.

Det finns 2 alternativ gällande kosten i Mobility & Balance.

1. Följa ett standardiserat kostschema som sedan individualiseras efter ditt mål. I detta alternativ ingår 3 konsultationer med en kostrådgivare.

2. Träffa en kostrådgivare vid 2 tillfällen där du får råd och riktlinjer utifrån din målsättning.

Master Training AB | Nybrogatan 57 B 114 40 Stockholm | 08 611 80 60